connection problems or invalid MMI code

my phone always says connection problem or invalid MMI code

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 4
Voeg een opmerking toe