Ga door naar hoofdinhoud

Naaien is het aan elkaar vastmaken van twee stukken stof met behulp van een naald en draad. Hier behandelen we de basisprincipes van naaien met de hand en met de naaimachine.

6 Vragen Bekijk alle

Is this for all sewing machines

I dont know what kind of sewing machine is so i dont know if this the right one

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
1 Opmerking

I dont understand the question.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

It all depends on your experience with sewing machines.

For beginners I would suggest a machine that offers 5 to 10 Sewing Stitches. Also check into your local Community College or Adult Schools. I'm sure you'll find a class that offers lessons. Also try to find one that will let you bring your machine

HAPPY SEWING ! !

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sydney Tanner zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 466