Blu L1001 cracked glass and digitizer

screen and digitizer repair,how?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe