stuck on nobis screen

My tablet is stuck on the nobis screen. I tried to reset it, but I can't go past the nobis screen. How can I fix this?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 4
Voeg een opmerking toe