Faulty zoom does not retract

I dropped the camera now the zoom will not retract?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 9
Voeg een opmerking toe