Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

The Power Macintosh G4 is series of personal desktop computers released by Apple in 1999, and sold through 2004. This page is for the M5183 designation.

44 Vragen Bekijk alle

Can Apple M5183 MG4 family be updated

can this be updated with current hardware

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Essentiële Electronica Toolkit

Kleine toolkit. Grote dromen.

Shop Toolkits

Essentiële
Electronica
Toolkit

Shop Toolkits

1 Antwoord

Gekozen oplossing

There are 28 Apple M5183 models. Please give us the last four figures of your serial number. The hard drives can be upgraded, the RAM can be upgraded. Please give us your current configurations of RAM and hard drive along with your current operating system.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

Commentaar:

Thanks Mayer. XA02113AHSE

door

Apple Power Macintosh G4 400 (AGP) Specs

Identifiers: Power Mac G4 - AGP - M7824LL/A* - PowerMac3,1 - M5183 - 1810/1843*

Pre-Installed MacOS: 8.6* Maximum MacOS: X 10.4.11

Standard RAM: 64 MB, 128 MB* Maximum RAM: 2 GB**

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

bb228 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 510