Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and troubleshooting help for the Dell Inspiron Mini 10 1012. This is a 10 inch netbook/laptop made by Dell as part of their Mini series.

4 Vragen Bekijk alle

How do I reset my administrators password?

Password i am entering isn't working

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
1 Opmerking

which OS running on your notebook?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

have you try to use on screen keyboard or external keyboard to enter the Password?

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

1 Opmerking:

This kind cases i have fixed by OSK as dell laptops having key board malfunction faults recently

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ruhama zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 401