Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for Android tablets manufactured by JinXing Digital CO.Ltd.

6 Vragen Bekijk alle

Why muy jxd s5110 not start?

Muy jxd s5110 turn on but not start only appears the android logo. I tried to install the firmware but still the same problem.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

No start , no response

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Alex Pagan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 542