Ga door naar hoofdinhoud

The TI-84 Plus Silver Edition is a graphing calculator released in 2004. It includes a USB port, pre-loaded software, APPS, storage, and a removable front and back case.

32 Vragen Bekijk alle

Battery Cover Screw to lock door

There are 6 screws for the back of the calculator. I want to add a small screw to secure the battery cover door so that students won't "steal" the batteries.

Since IFixit has done its teardown, do you think this is possible/probable?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

I have this problem too. Maybe a screw through the cover, next to the back up battery cover?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Randy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 385