Ga door naar hoofdinhoud

Repair information and guides for the iPhone 6 Plus that was released on September 19, 2014. Model: A1522, A1524

1509 Vragen Bekijk alle

The LCD Shield Backplate screws are stuck!

im trying to remove the Shield plate to get it over to my new LCD, but its like the screws are stuck with glue or something! the screws are not shred or broken..they just dont wont to loosen up!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 4
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

I have the exact same problem. Please share if you figured it out.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Have you eaten your weaties this morning?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mathias Nyman Mortensen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 692