Ga door naar hoofdinhoud

The Kindle Fire, Fire, or Amazon Fire is an Android-based media tablet by Amazon with a multi-touch color display. Repair requires only screwdrivers and prying tools.

797 Vragen Bekijk alle

Touch screen not working

1.5 yr old kindle fire with touch. Touch not working form the past 2 months.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 9
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

you need the brand new touch display

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Can not open the kindle .will not swipe

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

2 opmerkingen:

How do I get my screen to work?

door

When I touch the screen nothing happens!

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

danid zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 1,572