Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides for the Quasar microwave oven, released in 1984 and identifiable by model number MQ7774XW.

8 Vragen Bekijk alle

will not run...cycles through numbers

When I plug it in...it starts beeping and the display says AUTO with DEF under it. But it is cycling thru numbers: 1.0, 2.0,3.0,4.0,5.0,6.0 then back to 1.0 and so on. Over and over and over

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Main Control Board

If the microwave display is not working the main control board is most likely defective and will need to be replaced.

Display Board

If the display has gone out the display board might be defective. If the display goes out completely the problem can be either the display board or the main control board. If the display goes out partially the problem is usually the display board.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

mike w zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 283