Why is my iPod mini battery not charging

why is my moms ipod mini not charging

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

2 opmerkingen:

why isn't it charging.

door

Does it turn on when it is plugged into its charger?

door

Voeg een opmerking toe