Ga door naar hoofdinhoud

Released June 2014, identified by model 635.

53 Vragen Bekijk alle

gave thephone to my 8 year old daughter/ she forgot her password

How do I reset her phone?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Did a quick google search and came across these instructions. Make sure you create a backup of the phone if possible.

  1. Back up all data.
  2. From the Start screen, touch the screen and slide left.
  3. Scroll down to and tap Settings.
  4. Scroll down to and tap about.
  5. Scroll down to and tap reset your phone.
  6. Read the warning about your personal content being erased, then tap yes.
  7. Tap yes again to confirm.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

buddynwilliams zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 177