I need surface 2 Touch digitizer controller board.

Do you have surface 2 touch controller board?? If you have please inform me.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2

1 Opmerking:

Do you sell the parts also??

door

Voeg een opmerking toe