The light at the back of the phone

how do i turn off the phone's backlight

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe