Ga door naar hoofdinhoud

Engine WIll not crank

Craftsman riding mower engine will not crank. Installed new battery and still will not crank.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 9

Commentaar:

Is the mower turning over at all or is it just a dead mower?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Are you getting any response when you turn the ignition? If not, it may be your starting solenoid or spark plug. Both are sold as replacement maintenance parts at most retailers who carry lawn and garden supplies.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Pamela zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 1,142