Whats the screw size on the Oneplus One?

I need replacements for the screws in the phone.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe