Ga door naar hoofdinhoud

The Powershot ELPH 100 HS is a inexpensive, point and shoot camera that will work well for a trip pocket camera. It was released in 2011 and currently retails at $100.

8 Vragen Bekijk alle

Why is my device not turning on?

I keep pressing the on button for my camera, but it just won't turn on.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Your battery can be dead or needs to be replaced follow this guide for battery replacement instructions.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Lillia zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 363