Ga door naar hoofdinhoud

2.3L 4cyl or 3.0L V6, 6th Generation

428 Vragen Bekijk alle

Fuel relay switch location

Where is the fuel relay located on a 1999 Honda Accord EX Coupe? Pics?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 7
1 Opmerking

The radio dose not turns on honda accord 1998

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

here (CLICK) is a guide to find the relay

and here (CLICK) is a guide to repair a relay

Was dit antwoord nuttig?

Score 4

2 opmerkingen:

+ Ralph

door

Bad link for Markus's post.

door

Voeg een opmerking toe

I have 2000 Honda Civic ex starts when cool and while running is ok. When shut off smells like fuel on engine . Will not start till the fuel disappears. We have replaced with new distibutor.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Russ zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 20

Altijd: 68,612