Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

2.3L 4cyl or 3.0L V6, 6th Generation

406 Vragen Bekijk alle

Fuel relay switch location

Where is the fuel relay located on a 1999 Honda Accord EX Coupe? Pics?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 7

Commentaar:

The radio dose not turns on honda accord 1998

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

here (CLICK) is a guide to find the relay

and here (CLICK) is a guide to repair a relay

Was dit antwoord nuttig?

Score 4

Commentaar:

+ Ralph

door

Bad link for Markus's post.

door

Voeg een opmerking toe

I have 2000 Honda Civic ex starts when cool and while running is ok. When shut off smells like fuel on engine . Will not start till the fuel disappears. We have replaced with new distibutor.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Russ zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 41

Altijd: 67,676