Ga door naar hoofdinhoud

The Micromax A110 Canvas 2 was announced on October 2012.

12 Vragen Bekijk alle

Update my Rooted phone?

I have rooted my phone.I am unable to unroot it.Please help me and say me how to update it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 5
1 Opmerking

Which tool used to root MMX?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

You can update your rooted android by doing it manually. Download the firmware or rom you want to install then follow this TUTORIAL. You will surely have to download the latest version of the tools to use instead of those proposed.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

hareesh zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 922