Controller Turns Off when headset is plugged in. Help?

See question.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe