How can I reset user password?

ASUS X55C iCore with 4GB no board RAM motherboard, model: 60-N0OMB1100

i can't locate cmos jumpers on the motherboard so i can reset bios

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Een opmerking toevoegen