Ga door naar hoofdinhoud

A compact version of the HTC One, released August 2013.

37 Vragen Bekijk alle

No GPS. Where is the GPS receiver located on the print?

The GPS receiver from my HTC One mini does not work after replacing the housing of the mobile phone.

Does anyone know where this receiver is on the board?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

The antenna is in the back housing.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

there are a lot of contacts on the circuit board that connect with the housing. What contacts are of the GPS receiver?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Jeroen207 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 76