Ga door naar hoofdinhoud

Digital point-and-shoot by Olympus.

4 Vragen Bekijk alle

Where can I get parts to repair my stylus 300 camera

My camera fell and the Lens cover got damaged and now will not power on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2

1 Opmerking:

My camera was dropped and it is the lens that is damaged

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

i can't click the botton of my camera its automatically off. and its beefing

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Peter zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 9

Altijd: 495