Ga door naar hoofdinhoud

It is a sturdy black camera used for higher quality photography. It was released by Sony in 2012.

10 Vragen Bekijk alle

My LCD screen is broken

LCD screen broken I need advice on how to replace it I have a new one from Sony

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
1 Opmerking

It is a Sony @55 if that makes any difference ?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Go go the repairing centre

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ron B zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 485