Phone is just Not starting

The phone is just not starting even after installing a new battery.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

It is Samsung Fascinate phone

door

Voeg een opmerking toe