Ga door naar hoofdinhoud

A child-safe tablet that comes preloaded with several educational apps for learning.

6 Vragen Bekijk alle

Why are my volume controls unresponsive?

Why are my volume controls unresponsive?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Your volume controls may not be be responding for a few different reason. One reason is that the volume button has become dislodged within the device. Another possible issue is that the sensor that the buttons are pushing upon, has become dysfunctional. A final issue is that the speaker itself could be defective.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Robert Zarobinski zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 9

Altijd: 146