Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Repair and disassembly guides for Kenmore Microwaves.

183 Vragen Bekijk alle

I have a 5E code on my microvave

I have a 5E code on my oven it will not work it has power the inside light goes on bu nothing works

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Keyboard error code. Unplug it for 30 minutes to allow it to reset then try plugging it back in.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

sometimes it works. Most times it says set date/time then quits .

Other times it goes to an "SE" message & stops & freezes!

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

Commentaar:

It is a model # Kenmore 401.85042010 Ser # 143MM01551

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Michael zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 27

Altijd: 2,865