Ga door naar hoofdinhoud

The BlackBerry Pearl 8100 is smartphone developed by RIM.

4 Vragen Bekijk alle

How to change logic board

logic board requires replacement on blackberry pearl 8100

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

iPhone X Fix Kits

Warranty up? No worries, we’ve got the fix.

Nu winkelen

iPhone X Fix Kits

Warranty up? No worries, we’ve got the fix.

Nu winkelen

1 Antwoord

Gekozen oplossing

I would use the pearl logic board guide.

the needed tools are listed in the guide

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Pierre zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 1,281