speaker features are not functioning

My iphone 6+ speaker features are not functioning only the ringtone is coming rest all its not working Pleas help me repair it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe