Repairing G4 PowerBook battery

How do you test and replace the circuit board that is in the Alum. PowerBook G4 battery case? All the pairs of cells seem fine, but there is no B+ output from the board

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Een opmerking toevoegen
Verspreid de kerstsfeer
Krijg 12€ korting op je aankoop van 50€ of meer met de code FIXMAS12
Verspreid de kerstsfeer
Krijg 12€ korting op je aankoop van 50€ of meer met de code FIXMAS12

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here's a nice tutorial on rebuilding Apple batteries: http://www.engadget.com/2005/06/28/how-t...

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

Commentaar:

+ Nice link

door

Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Joel Brainard zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 1

Afgelopen 30 Dagen: 8

Altijd: 3,841