Ga door naar hoofdinhoud

This is a Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum that is identified by model number AS5200 series.

15 Vragen Bekijk alle

Why is my vacuum so hard to push?

Even on a hardwood floor my vacuum is really hard to push.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Because your vacuum is not able to be pushed, the brush roll and belt need to be evaluated. For this, first remove the brush roll and ensure it is intact and not attached to the main vacuum with fibers. Next examine the belt for tears and jams.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

1 Opmerking:

Is there a arm on this Vacuum cleaner that prevents it from moving properly?

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jack Barnes zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 30

Altijd: 2,779