Ga door naar hoofdinhoud

This is a Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum that is identified by model number AS5200 series.

15 Vragen Bekijk alle

Why does my vacuum smell like it is burning?

I cut the vacuum on and it smells like burning rubber.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

what is your exact model number?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

If you there is a burning smell emanating from your vacuum, your belt needs to be examined and replaced.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

when i go to the store to purchase a new belt what would i call that belt? one size fits all? eureka airspeed

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jack Barnes zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 2,436