Ga door naar hoofdinhoud

This is a Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum that is identified by model number AS5200 series.

15 Vragen Bekijk alle

Why does my vacuum lack suction?

I am running my vacuum and it is not picking up anything off of the carpet or hardwood floor. It sounds as if it is running correctly and doesn't sound clogged.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Because the vacuum is running and sounding correct, the comments within the cyclone of the vacuum need to be evaluated for cracks and damage. If the cyclone is not damaged, the hose needs to be evaluated for tears.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jack Barnes zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 9

Altijd: 995