Ga door naar hoofdinhoud

This is the Sony portable reader system 500. It was produced and sold in 2006.

3 Vragen Bekijk alle

Why is there a rattling sound inside my device?

Whenever the device is shifted in any direction you can hear a rattling noise. It sounds like something might be loose.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Has the device ever been dropped? Could be a loose screw or broken piece of plastic inside moving around.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

I would open the device and see maybe it is something simple that can be reconnected.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jessica Castro zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 711