Ga door naar hoofdinhoud

This is the Sony portable reader system 500. It was produced and sold in 2006.

3 Vragen Bekijk alle

Why is my device screen frozen?

My device screen is stuck on the home page. Turning the device off and pressing other buttons does not work.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Have you tried removing the battery and putting it back in--it always does the trick with other devices.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jessica Castro zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 18

Altijd: 325