Ga door naar hoofdinhoud

Retro-style analog cordless telephone with Caller ID is an inexpensive home communications product, originally sold through Pottery Barn. This device is identified through the model number of LOH841-121.

3 Vragen Bekijk alle

How do you replace the battery?

I can't find the battery compartment on the handset. Where is it and how do I open it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

You might find this helpful.

Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Battery Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Tia zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 956