Ga door naar hoofdinhoud

An external optical drive by Apple, essentially a rebranding of the MacBook Air SuperDrive.

35 Vragen Bekijk alle

Which Blue-Ray Drive fits in this case?

Does the Panasonic UJ-265 or UJ-267 fits in the Apple Superdrive case or any suggestions (which supports the M-Disc)?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Could you be more specific on what you are trying to do..??

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Thomas Werner zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 17

Altijd: 478