Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Intensity II has a full QWERTY keyboard, messaging and e-mail tools, and search and navigation extras.

13 Vragen Bekijk alle

Power button not working

My power button is not working and my phone died. I now cannot turn my phone on. Is there a way to turn my phone on without the power button?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

There is another thread that carries a lot of possible solutions for you. Although it primarily centers around Galaxy Nexus but you might get some useful tips. Check it out:

''Power Button stopped responding. Phone will not turn on.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Lydia zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 9

Altijd: 1,903