Ga door naar hoofdinhoud

Released on September 19, 2014, this 5.5" screen iPhone is the larger version of the iPhone 6.

1504 Vragen Bekijk alle

Is it possible to replace the glass for the touchid sensor?

I have an iPhone 6 plus that has the entire front shattered, including the glass on the touchid sensor. Is it doable to replace that glass component? I know you can't actually replace the sensor itself since it's connected to the processor, so this is the only viable solution I see

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Highly doubt it

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

The sensor chip is too fragile to allow any operations, you'll just wreck everything trying to do this.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Torin Weatherbee zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 677