Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Repair information for the HP TouchSmart 300-1020 Desktop PC. Released in 2009. Model number: NY536AA.

18 Vragen Bekijk alle

Display not coming on

My computer shut down due to a power surge. Computer powers on but a blank scree.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

you need to check your all connections between your computer and cpu. if connection are ok then you need to use an other lcd or monitor to check your display. once you will do that then you need to clean your ram and motherboard.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

The system control circuitry that powers up the lcd/led screen and/or the display screen itself may be defective; also the motherboard itself may need to be replaced.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Donna zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 2,073