PS3 FAT 60gb leest geen bluray disk

Ik heb een probleem met mijn ps3 60GB fat edition.

Dit is geen syteem die gemod is of gehacked! Na een system update naar 4.65 leest hij geen originele bluray disk meer, dvd leest hij prima.

Ik heb de lens vervangen met een nieuwe maar blijft hetzelfde foutmelding geven (er is een fout opgetreden tijdens het starten 80010017)

Een syteemherstel via safemode heeft ook geen resultaat gehad. Ik heb ook drive moederbord omgeruild met een ander, geen resultaat! blijft zelfde foutmelding geven.

Ik vermoed zelf een softwareprobleem (driver) voor de bluray, maar hoe te vervangen?

Heeft iemand eenzelfde probleem? Kan iemand advies geven, HELP!!!

GOOGLE translation:

I have a problem with my ps3 fat 60GB edition.

This is not a system that has been modded or hacked! After a system update to 4.65, he does not read any original bluray disk anymore, he reads DVDs fine.

I have the lens with a new one, but continues to give the same error (An error occurred while starting 80,010,017)

A system restore via safe mode also had no result. I also swapped drive motherboard with another, no result! display remains the same error message.

I suspect myself a software problem (driver) for bluray, but how to replace?

Does anyone have the same problem? Can anyone give advice, HELP !!!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe