Vertical lines on left side of screen about one-third from side

Vertical lines on left side of screen about one-third of the way from the left side. What do I need to replace?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe