Mise a jours Root

comment Rooter un Galaxy Y Duos S6102

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe