Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy Light is an Android device released in October 2013 for T-Mobile with GPS, microSD card slot, and 8 GB memory.

12 Vragen Bekijk alle

How do I fix my screen after accidental damage?

My Samsung Galaxy Light has been dropped multiple times and now is shattered and in need of replacement.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1

1 Opmerking:

You may replace the glass screen by purchasing a new screen and following this link (Samsung Galaxy Light) for a step by step replacement guide.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

You may replace the glass screen by purchasing a new screen and following this link Samsung Galaxy Light for a step by step replacement guide.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

Diandra, please look at the link you gave. There is no guide.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Paul Goyette zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 205