Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The Samsung Galaxy R (Royal) is a smart phone manufactured by Samsung that features Android software, a 4.2" touchscreen display, and a front and back facing camera.

7 Vragen Bekijk alle

Why is my battery shot?

Is it time for a new battery? My battery life does not hold a charge.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

De essentiële toolkit

De meest behulpzame tools in onze meest compacte kit.

Koop nu

De essentiële toolkit

De meest behulpzame tools in onze meest compacte kit.

Koop nu

2 Antwoorden

Make sure you don't have apps running in the background. What is the average lifespan of a charge and how old is your phone?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

yep

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Marina zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 211