Ga door naar hoofdinhoud

Scientific calculator by Casio with 252 functions and full dot matrix display. It also features a Replay function and seven variable memory.

11 Vragen Bekijk alle

Why does each answer equal 0?

My calculator answers each question as 0 and true or false.

For example if I do 2+2 it says that equals 0

and has the word false underneath it in capital letters.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Press the mode/setup button on the right side of the top row, then press 1 to return to COMPute mode instead of VERIFy mode

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

You need to switch it back to calculator mode

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

sandra zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 1,065