Ga door naar hoofdinhoud

Model A1320 / 8 or 16 GB capacity

153 Vragen Bekijk alle

How can I find a users manual for this product>

I would like a users manual.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Here is a link for a Users Guide. Ralph

http://manuals.info.apple.com/en_US/iPod...

Was dit antwoord nuttig?

Score 5

2 opmerkingen:

Aww, you beat me too it!

door

Usually I come in second as I'm a slow typist. Ralph

door

Voeg een opmerking toe

Here is a link to PDF versions of all the iPod Nano user manuals. I hope this helps!

http://support.apple.com/manuals/#iPodna...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Robert Smeed zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 9,657