Ga door naar hoofdinhoud

The Palm Treo 650 was a Palm OS-based smartphone with a 0.3 MP camera.

7 Vragen Bekijk alle

Why is my earphone ,speaker,microfone not working

I have a problem that all of a sudden my speaker earfone and microfone stopped working

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

When a headset is plugged into the headset jack, it mutes all the three audio components letting the audio runs through the headset. When all these components stop working, it can only mean that the headset jack is shorted out. By cleaning the headset jack with Denatured alcohol, it will removed what's shorting out the headset jack. If that doesn't work, re-soldered on the headset jack pins. And if that doesn't work, replace the headset jack.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jorden zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,486